Chương trình Ngày Hội Độc thân “Mua gậy lớn tặng gậy bé”

Chương trình bắt đầu từ ngày 11/11/2017 đến ngày 19/11/2017